Aparaty oddechowe na powietrze

Tlen, niezbędny nam do życia pierwiastek, dzięki niemu możemy cieszyć się radością oddychania. Każdy oddech, który bierzemy dostarcza nam go, a każdy wydech wydala nam z płuc dwutlenek węgla, to co pozostało po zużytym wcześniej tlenie. Każdy lubi oddychać, zapewniam.

Oddychanie w aparacie powietrznym

Aparat powietrzny oddechowyOddychamy powietrzem, tak się przynajmniej potocznie mówi, ale w rzeczywistości oddychamy tlenem w nim zawartym. Jest to dla nas najistotniejszy składnik ziemskiej atmosfery, mimo że jest go tylko dwadzieścia jeden procent, reszta to głównie azot, którego jest siedemdziesiąt osiem procent, pozostały procent to mieszanina gazów szlachetnych i zanieczyszczeń. Mimo że wdychamy całe powietrze to nasz organizm korzysta tylko z tlenu i to w komórkach odbywa się zasadniczy proces oddychania, którego to produktem obok energii i wody jest także dwutlenek węgla, wydalany podczas wydechu. Nie trzeba chyba przypominać, iż wdychanie różnego rodzaju zanieczyszczeń i toksycznych gazów, nie jest wskazane i może się źle skończyć. Ochroną przed takimi rzeczami może być aparat powietrzny oddechowy, który zabezpiecza przed wdychaniem szkodliwego gazu, jednocześnie zapewniając stały dostęp odpowiedniej mieszanki tlenowej.  Z takich urządzeń korzystają najczęściej strażacy i nurkowie, z tą różnicą, że ci pierwsi chronią się przed uduszeniem w dymie, a ci drudzy, przed utonięciem w wodzie. Zdecydowanie posiadanie takiego sprzętu podczas pracy w warunkach z utrudnionym dostępem do powietrza to dobry pomysł. 

Niekorzystne warunki jakie mogą się trafić na ludzkiej drodze są zdecydowanie niezliczone, ale możemy je przewidzieć i próbować się przed nimi chronić. Przed niebezpiecznymi gazami i brakiem dostępu do tlenu może uchronić nas posiadanie aparatu tlenowego, który to pozwoli normalnie oddychać.