Badania wykonywane za pomocą twardościomierza Rockwella

Kierownik katedry na uczelni poprosił mnie, bym sporządził listę zakupów, jakie powinny zostać zrobione, by lepiej wyposażyć nasze uczelniane warsztaty i laboratoria. Od lat mieliśmy całkiem spore problemy z tym, że byliśmy gorzej wyposażeni niż nasze konkurencje wśród innych uczelni. Udało się jednak spiąć budżet i mogliśmy w końcu zamówić sprzęt, który miał pomóc w rozwoju nie tylko pod względem naukowym, ale też pod względem potencjału przyszłych badań wykonywanych na terenie uczelni.

Twardościomierze Rockwella do kupienia

twardościomierz rockwellaCzęsto podczas zajęć warsztatowych ze studentami opisujemy różnego rodzaju urządzenia i zakres i sposób ich działania, bez faktycznej możliwości pokazania tego na danym sprzęcie. Teraz miało to się w końcu zmienić, na liście z urządzeniami do zamówienia musiałem umieścić różne twardościomierze, w tym twardościomierz Rockwella. Ja sam miałem już okazję na nim pracować i dzięki niemu napisałem pracę naukową dotyczącą twardości różnego rodzaju metali. Chciałem mieć takie urządzenie w uczelnianym laboratorium, by z jednej strony kontynuować swoje prace naukowe, a z drugiej strony dać możliwość studentom pracy na takich urządzeniach pomiarowych. Faktyczne doświadczenie z danym sprzętem zawsze będzie wyżej cenione niż tylko teoretyczne przygotowanie do jego obsługi. Poza tym wiedziałem, że można znaleźć właśnie te twardościomierze w bardzo atrakcyjnych cenach.

Udało się akurat kupić taki twardościomierz, na którym sam pracowałem w trakcie tworzenia mojej pracy. To powodowało, że wiedziałem z góry jak na nim działać i jego obsługa nie stanowiła dla mnie najmniejszego nawet problemu. Z miejsca więc mogłem wykorzystywać jego potencjał na potrzeby własnego rozwoju i rozwoju uczelni, a także rozwoju studentów.