Hydrauliczne pompy śrubowe i łopatkowe

Zasilające napęd hydrauliczny, pompy śrubowe (o stałej wydajności) składają się z dwóch śrub Archimedesa, które zazębiają się i są zamknięte w tej samej komorze. Pompy te są stosowane do dużych przepływów przy stosunkowo niskim ciśnieniu (maks. 100 barów (10 000 kPa)). Zaletą pomp śrubowych jest ich niski poziom hałasu.

Hydrauliczna pompa wyporowa

pompa rexrothStosowano je na statkach, gdzie układ hydrauliczny o stałym ciśnieniu rozciągał się na cały statek, zwłaszcza do sterowania zaworami kulowymi, ale także do napędu przekładni sterowej i innych układów. Rozróżnia się kilka rodzajów pomp śrubowych. Dostępne są pompy z pojedynczym zakończeniem, dwustronne, z pojedynczym wirnikiem oraz wielowirnikowe z regulacją czasową i wielowirnikowe niewymagające czasu. Pompa łopatkowa (np. pompa rexroth) to hydrauliczna pompa wyporowa składająca się z łopatek zamontowanych na wirniku, który obraca się wewnątrz wnęki. W niektórych przypadkach łopatki te mogą mieć zmienną długość i/lub być naprężone, aby utrzymać kontakt ze ściankami w miarę obracania się pompy. Stosowane są różne rodzaje konstrukcji, a głównym celem jest zapewnienie maksymalnego uszczelnienia pomiędzy wnętrzem obudowy a łopatką, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia i kontaktu metalu z metalem. Wymuszenie wyjęcia łopatki z centrum obrotowego w kierunku korpusu pompy uzyskuje się za pomocą łopatek sprężynowych lub, bardziej tradycyjnie, łopatek obciążanych hydrodynamicznie (przez ciecz systemową pod ciśnieniem).

Rodzajem pompy hydraulicznej jest też pompa tłokowa promieniowa. W przeciwieństwie do pompy tłokowej osiowej tłoki robocze rozchodzą się w kierunku promieniowym symetrycznie wokół wału napędowego. Pompa ta ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w maszynach budowlanych, rolniczych oraz górniczych.