Jak jest realizowane oddymianie na drogach ewakuacyjnych?

W budynkach wielokondygnacyjnych konieczne jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na szybką ewakuację w momencie zagrożenia. Wszelkie wytyczne i wymogi znajdują się w obowiązujących aktach prawnych. Na ich podstawie należy projektować budynki oraz wdrażać rozwiązania, które pozwolą w późniejszej fazie na bezpieczną eksploatację. Jednym z niebezpiecznych zjawisk, które należy wziąć pod uwagę jest wystąpienie otwartego ognia na którejkolwiek kondygnacji.

Przykłady systemów oddymiających klatki schodowe

system oddymiania klatek schodowychW takim przypadku konieczna jest jak najszybsza ewakuacja z zagrożonej strefy przewidzianymi do tego drogami. Ścieżki powinny być ogólnodostępne, a ich użycie nie powinno nieść za sobą zagrożenia. Właśnie dlatego używany jest między innymi system oddymiania klatek schodowych, który zapewnia przejrzystość oraz usuwa szkodliwy produkt uboczny spalania jakim jest dym. Obecnie stosowane są trzy główne rozwiązania, które może wdrożyć projektant. Należy tu wymienić: oddymianie grawitacyjne, oddymianie wspomagane nawiewem mechanicznym czy różnicowanie ciśnienia. Każdy z tych układów ma swoje określone wady oraz zalety. Poszczególne rozwiązania sprawdzają się w zależności od specyfiki danego obiektu. W ramach poszczególnych systemów mogą być zamontowane następujące urządzenia wykonawcze: klapy domowe lub ścienne urządzenia oddymiające, centrale, zasilacze czy otwór napływu powietrza kompensującego. Elementy te są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania całego układu.

Oprócz nich wspomnieć można również nawiew mechaniczny. Ze względu na istotną rolę jaką odgrywa cały system musi być on zaprojektowany oraz wykonany przez osoby posiadające niezbędne kompetencje, doświadczenie, a co najważniejsze stosowne uprawnienia. Poszczególne elementy, z których się składa muszą posiadać wydane przez jednostkę do tego akredytowaną ważne certyfikaty oraz dopuszczenia. Tylko w ten sposób zapewniona może być właściwa niezawodność i skuteczność działania.