Ocena wpływu na środowisko

Większość małych inwestycji nie wymaga przygotowywania specjalnych dokumentacji, z których wynika jaki wpływ na otoczenie może ona spowodować. Jednak w przypadku przedsięwzięć niemalże na skalę krajową lub zakwalifikowaną do wysokiego ryzyka, będzie to konieczne.

Kto może przygotowywać raporty oceny oddziaływania?

raport ocena oddziaływania na środowiskoZdecydowanie większość planowanych inwestycji nie pozostaje obojętna na przyrody. Nie zawsze jest to związane z bezpośrednim zanieczyszczeniem środowiska, ponieważ skutki mogą być długofalowe i rozłożone w czasie. Jest szczególnie ważne w przypadku takich inwestycji jak elektrownie, zakłady przetwórstwa, firmy produkcyjne czy hodowle zwierząt. Od inwestorów wymaga się złożenia określony dokumentów w momencie składania wniosku o wydanie oceny środowiskowej. Raport ocena oddziaływania na środowisko musi być przygotowany przez odpowiednie osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje i wykształceni. Jeszcze kilkanaście lat temu, takie raporty mogły sporządzać dowolne osoby, ale efektem tego były dokumenty niekompletne, niemerytoryczne oraz słabe jakościowo, co przełożyło się na konieczność wprowadzania poprawek i uzupełnień. Obecnie obowiązuje ustawa z dwa tysiące ósmego roku, która jasno precyzuje, kto może przygotować raport. Dzięki temu są one rzetelnie sporządzane i stanowią dobrej jakości źródło informacji na temat określonej inwestycji oraz jej wpływu na środowisko. Raport musi nadmieniać o obecnych oraz ewentualnych zagrożeniach jakie stwarza dana inwestycja.

Przygotowanie raportu nie jest łatwą sprawą, ponieważ jego zakres dotyczy bardzo wielu zagadnień. Konieczne jest także przedstawienie planu działania w razie pojawiania się nowych zagrożeń lub niemożności zrealizowania zamierzonych planów inwestycyjnych.