Zastosowanie radiografii w badaniach

Chyba każdy choć raz w swoim życiu zetknął się z badaniem rentgenowskim. Jest to powszechnie znana, nieinwazyjna metoda, którą stosuje się nie tylko w medycynie, ale również w przemyśle. A za wszystkim stoi odkrycie promieni rentgenowskich przez pewnego niemieckiego fizyka…

Zalety badań metodą radiografii 

badania radiograficzne RTZdjęcie rentgenowskie stanowi dwuwymiarowy obraz, który powstaje podczas naświetlania obiektu wiązką promieniowania elektromagnetycznego o określonej długości fali, którego zakres mieści się pomiędzy dziesięcioma pikometrami a dziesięcioma nanometrami. Z kolei badania radiograficzne RT pozwalają wykryć nieciągłości, które występują wewnątrz danego obiektu. Jest to metoda nieinwazyjna, która nie uszkadza struktury badanego materiału. Wykorzystuje zjawisko pochłaniania promieniowania X i gamma przez obiekty. Dzięki temu wiązka promieni odzwierciedla wewnętrzny stan danego elementu, a po obróbce fotochemicznej uzyskujemy obraz na kliszy. Do badań radiograficznych wykorzystywane jest zwykle promieniowanie X, ze względu na większa dokładność przeprowadzonego pomiaru. Otrzymane wyniki uznaje się za wysoce wiarygodne i rzetelne. W przypadku badań radiograficznych niestety istnieją również pewne ograniczenia. Promieniowanie jonizujące jest przede wszystkim wysoce szkodliwe, jeśli ma się z nim do czynienia regularnie w dłuższym odstępie czasowym. Dlatego też trzeba zachować wszelkie środki bezpieczeństwa związane z ochroną pracowników, którzy zajmują się obsługą urządzeń.

Radiografia wykazuje szerokie zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w przemyśle. Dzięki znamiennemu odkryciu niemieckiego fizyka, Wilhelma Röntgena, wnętrze obiektu, organu czy części ciała nie stanowi żadnej tajemnicy. Wykorzystanie właściwości promieniowania X i gamma przyczyniło się również do rozwoju nauki.